Terminované vklady

Termínované vklady

Hoci podľa štatistík existuje stále priveľa domácností, ktoré žijú od výplaty k výplate, sporenie je dôležitou súčasťou rodinných financií. Aby ste si ho uľahčili, je ideálne využiť na to sporiace účty. Pomôžu vám s platobnou disciplínou a zároveň predstavujú možnosť, ako výhodne zúročiť peniaze, ktoré tam uložíte. V ponuke ich má viacero bánk.

Čo sú termínované vklady a aké majú výhody

Termínovaný vklad je názov pre bankový produkt, ktorý slúži na zhodnotenie uložených finančných prostriedkov. Ide o vklad, ktorý sa uzatvára na vopred daný termín.

Počas tohto obdobia nesmiete z vkladu vybrať žiadne finančné prostriedky a počas tohto obdobia sú zároveň na úvod vložené finančné prostriedky zhodnotené nejakým úrokom. Vkladať financie môžete zväčša bez obmedzenia, spôsob ich zhodnotenia potom závisí od toho, ako sú počítané úroky a ako často a k akému dňu sú úroky pripisované.

Ak ide o najväčšie benefity a výhody vkladov, ide o:

  • jednoduchý a rýchly spôsob zhodnotenia úspor, pričom založenie termínovaného vkladu je záležitosťou pár minút a spravíte to už aj cez internet
  • bezpečné zhodnotenie, nakoľko peniaze sú uložené v banke a sú chránené fondom na ochranu vkladov, neprídete teda o istinu a ani o peniaze z úroku
  • zhodnotenie, o ktorom máte informácie už vopred, aké bude, jedná sa totiž o vopred daný úrok, ktorý je pevný, presne viete, koľko získate uložením vkladu
  • možnosť dlhodobého uloženia finančných prostriedkov a to aj na viac rokov, jedná sa o dlhodobú investíciu, kde môžete získať zaujímavý výnos a úrok

Banky poskytujúce termínované vklady

Termínovaný vklad si je možné zriadiť v každej väčšej a známejšej banke, dokonca ich majú vo svojej ponuke aj niektoré menšie banky, zahraničné pobočky a „internetové banky“. Líši sa však najmä ponuka fixácie týchto vkladov, najširšiu majú tie väčšie z nich, napríklad ako je VÚB banka, Prima Banka alebo Poštová banka, hlavne ak ide o dlhšiu dobu.

Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Tatra banka alebo OTP banka majú tiež dosť bohatú ponuku, nemusia však ponúkať niektoré dlhšie doby fixácie, napríklad na 4 roky.

Pozitívne vás môžu prekvapiť „menšie“ banky alebo online banky, napríklad ako je mBank, Oberbank, Fio banka alebo Raiffeisen bank, ktoré ponúkajú veľmi atraktívne úročenie a to aj pri kratšej dobe fixácie. Sú však aj výnimky, napríklad ČSOB banka, u ktorých je tento typ vkladového a sporiaceho produktu v úzadí, čo znamená aj užšiu ponuku.

Ponuky bánk nielen pre termínované vklady, ale aj pre pôžičky, úvery a hypotéky nájdete na portály pozicky123.sk

Podmienky a parametre termínovaných vkladov

Čo sa týka dôležitých parametrov a podmienok vkladov, tie väčšinou súvisia s tým, aké veľké zhodnotenie na vklade získate. Zriadenie a zrušenie vkladu je obvykle jednorazová a veľmi jednoduchá záležitosť, najmä ak ide o administratívu. Dôležitý je úrok.

Tu sú najvýznamnejšie podmienky a parametre vkladov:

Založenie termínovaného vkladu: Zriadenie termínovaného vkladu je záležitosťou na pár minút, či už si ho založíte osobne alebo cez internet. V jednom aj druhom prípade vám k tomu stačí vyplniť základné údaje a vložiť vklad. V priebehu uloženia a trvania je možné do vkladu pridať aj ďalšie finančné prostriedky, či už pravidelne alebo jednorazovo.

Doba uloženia finančných prostriedkov: Druhým dôležitým parametrom, ktorý si musíte stanoviť už na úvod a pri založení termínovaného vkladu, je doba uloženia peňazí, niekedy označená aj ako fixácia termínovaného vkladu. V každej banke sú v ponuke viaceré fixácie, od 1 až do 48 mesiacov. Počas tejto doby by ste nemali peniaze vyberať.

Úročenie a zhodnotenie: S dobou fixácie a uloženia finančných prostriedkov priamo súvisí úrok, ktorým sa budú uložené financie zhodnocovať. Čím dlhšie máte peniaze uložené, tým vyšší výnos z nich získate. V zásade však platí, že bežne sa úrok pohybuje najviac do 0,5 %. Vyšší úrok môžete získať iba pri vybraných produktoch a do istej sumy.

Poplatky: Tak, ako aj pri ostatných bankových produktoch, aj tu treba rátať s tým, že budete riešiť poplatky. Našťastie, v praxi sa stretnete len s poplatkom za predčasný výber alebo predčasné zrušenie vkladu, ostatné poplatky sú menej časté. Vo väčšine bánk je poplatok za zrušenie vkladu vo výške minimálneho zostatku, obvykle do 10 €.

Fixácia ako najdôležitejší parameter

Tým najdôležitejším parametrom z pohľadu výnosnosti ale aj flexibility je fixácia. Ide o dobu, počas ktorého musia byť peniaze uložené na vklade, ak chcete dosiahnuť sľubovaný výnos, čiže úročenie vkladu. Bez fixovania už banky vklady nemajú v ponuke.

Najčastejšie sú v ponuke fixácia na 1 mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov, 12 mesiacov, 24 mesiacov, 36 mesiacov a 48 mesiacov. Dlhšia doba fixácie je zriedkavá.

Podmienky terminované sporenie

Čo sa týka úročenia podľa doby fixácie, úroky pri fixovaní na 1 až 3 mesiace bývajú obvykle rovnaké alebo len minimálne odlišné. V prípade fixácie na 6 mesiacov je úrok obvykle už o nejakú desatinu vyšší, najlepší pomer doby a úročenia vychádza pri 12 mesiacov. Následne dlhšia doba fixácie prinesie síce zvýšenie úroku, ale menším pomerom.

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní termínovaných vkladov

Vzhľadom na pomerne širokú ponuku bánk, ktoré majú termínované vklady pre obyvateľstvo, je nevyhnutné ich správne porovnanie, ak chcete nájsť najlepší na trhu.

Pri porovnaní preto treba zvážiť zopár faktorov, najmä:

  • dobu fixovania, nakoľko práve tá najviac rozhoduje o tom, ako veľmi dokážete svoje uložené peniaze zhodnotiť, čím je dlhšia, tým je vyšší aj úrok
  • podmienky pre získanie vyššieho úroku, niektoré banky môžu okrem základného úroku ponúkať aj nejaký bonusový, najmä pri dlhšej viazanosti
  • doba výpovednej lehoty a oznámenia o vybratí peňazí, niektoré termínované vklady sa automaticky predlžujú a ak chcete peniaze vybrať, treba to oznámiť
  • pripisovanie úrokov, čiže buď na úvod alebo na záver, rovnako tak prípadné sankcie za predčasný výber peňazí alebo poplatky za výber

Termínované vklady patria medzi populárne spôsoby, ako zhodnotiť peniaze, dôležité však je, aby ste venovali pozornosť ich porovnaniu. S tým vám za pár minút a z pohodlia domova môžu pomôcť aj online porovnávače a kalkulačky termínovaných vkladov.